Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av Covid-19 i Sverige är mycket hög. Alla med symptom, även lindriga, uppmanas nu att undvika sociala kontakter för att undvika att smitta andra. Undvik därmed onödiga besök på sjukhus och äldreboenden för att skydda de mest sårbara.

Så förhindrar du smittspridning
Alla har ett stort personligt ansvar i att förhindra smittspridning, det gäller för Covid-19 såväl som övriga infektionssjukdomar som orsakas av virus. Alla bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och vid besvär ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma.

Hur du undviker att bli sjuk
Här är några allmänna tips från 1177.se på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.

  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Vad gör Bollnäs kommun?
Kommunchefens ledningsgrupp har nu gått upp i beredskapsläge vilket betyder att de prioriterar om arbetet för att kunna planera och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla den kommunala servicen. Ledningen följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd.

Vi har också regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och berörda myndigheter.

För mer information
Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändande resenärer.

  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

  • Vårdguiden 1177.se har information om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. Allmänna frågor om Covid-19 hänvisas till Folkhälsomyndighetens frågor och svar och informationsnumret 113 13.

  • UD har information om reserekommendationer och avråder med anledning av utbrottet från resor till vissa länder och regioner.

  • EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.

  • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Till sidan om Covid-19