Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vi tar ansvar för att hjälpa till att förhindra smittspridningen av covid-19 i samhället och har därför tagit beslut om bland annat besöksrestriktioner och att vi ställer in kommunala evenemang.

Vi inför besöksrestriktioner på våra äldreboenden och gruppboenden
Från och med nu råder strikta besöksrestriktioner på Bollnäs kommuns äldreboenden och gruppboenden enligt LSS för att skydda de mest sårbara. Det innebär att genom att begränsa kontakter minska risken för att våra brukare ska bli sjuka. Vi uppmanar allmänheten att undvika besök som inte är nödvändiga. Sjuka personer, även med lindriga symtom, ska absolut inte besöka dessa boenden! Vi kommer att begränsa möten i gemensamma utrymmen i dessa lokaler.

Alla kommunala verksamheter uppmanas se över sina besöksrutiner
För att minska antalet icke-nödvändiga besök uppmanas alla kommunala verksamheter att se över sina besöksrutiner samt göra sitt bästa för att förhindra att personer som uppvisar symptom inte besöker verksamheten.

Vi stänger ingen verksamhet
I nuläget finns inga planer på att stänga verksamheter, exempelvis skolor, i Bollnäs kommun. Vår utgångspunkt är att det är viktigt att skolor och förskolor hålls öppna för att friska vårdnadshavare ska kunna utföra sitt arbete. Läget kan förändras och därför utesluter vi inte att ett annat beslut kan tas i ett senare skede.

Alla kommunala evenemang ställs in
Från och med 16 mars har vi ställt in kommunala evenemang och konferenser i Kultuhusets lokaler. I nuläget kommer Kulturhusets komersiella evenemang (som arrangeras av andra) att kunna genomföras som planerat då antalet personer som vistas i våra lokaler vid evenemangen inte överstiger 500 personer. Beslutet gäller tillsvidare. Däremot pågår ett arbete med att kontakta arrangörer och få klart vilka arrangemang som kommer genomföras. Skulle myndigheternas bedömning ändras kommer vi att agera utifrån nya direktiv. Läs mer om evenemang i Kulturhuset.

Vi uppmanar våra medarbetare att undvika möten med många människor
Kommunchefens ledningsgrupp uppmanar alla medarbetare att undvika möten/konferenser/utbildningar med många människor. Möten som inte är nödvändiga ställs in eller flyttas fram. Istället uppmuntras medarbetarna att använda digitala kanaler för att kunna delta i möten på distans.

Kommunchefens ledningsgrupp kontinuitetsplanerar
Kommunchefens ledningsgrupp planerar personella resurser utifrån ett framtida scenario. De har identifierat nyckelpersoner och planering pågår för hur de ska ersättas i kontinuitetsperspektiv. Samtliga i kommunchefens ledningsgrupp analyserar sin verksamhet och hur de och berörda aktörer kan bli påverkade av covid-19.

Till sidan om Covid-19