Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Läget förändras mycket snabbt varför nya ställningstaganden och beslut behöver göras kontinuerligt.

Kommunchefens ledningsgrupp har därför sedan den 10 mars befunnit sig i beredskapsläge vilket betyder att vi prioriterar om arbetet för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla den kommunala servicen. Vårt absolut viktigaste fokus är att vi ska förhindra smittspridning och skydda våra riskgrupper, främst äldre från att smittas.

Under dagens möte i kommunchefens ledningsgrupp har bland annat dessa punkter beslutats:

  • Samarbetet mellan kommunchefens ledningsgrupp, de kommunala bolagen och förbunden kommer att intensifieras för gemensam information och planering.
  • Vi arbetar i nuläget intensivt med att säkerställa att politiker och tjänstemän kan ha digitala möten och vid behov arbeta hemifrån där så är möjligt. Allt i syfte att minska risken för smittspridning.
  • Vi uppmanar våra medarbetare att om möjligt prioritera digitala möten. Möten som inte är nödvändiga bör ställas in.
  • Vi arbetar för att omprioritera och senarelägga planerat arbete i syfte att öka vår förmåga att hantera covid-19. Vi fokuserar att upprätthålla den kommunala kärnverksamheten och sådant som inte kan vänta.

Ledningen följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.

Till sidan om Covid-19