Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Konsekvenserna av Covid-19 har lett till att flera näringsverksamheter har drabbats hårt. Bollnäs kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av minskade intäkter för företagen som ett komplement till Regeringens insatser.

Våra bolag, BORAB, Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi och Helsinge Vatten försöker lösa situationen på bästa sätt när det uppstår bekymmer för dig. Kontakta respektive bolag direkt vid behov.

Bollnäs kommuns verksamheter erbjuder följande lättnader till dig som företagare:

1. Ny förfallodag på fakturor
Vi flyttar fram förfallodagen på fakturorna till 1 september 2020 inom följande områden:

• Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
• Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
• Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
• Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Det gäller oavsett vilken förfallodag som står på fakturan. Har du frågor kring din faktura är du välkommen att kontakta ekonomikontoret.
Telefon 0278-250 00 (växeln, be om att bli kopplad till ekonomikontoret)
E-post: ekonomikontoret@bollnas.se

2. Vi inför möjligheten till anstånd inom följande områden;

• Kommunala markupplåtelser, exempelvis för uteserveringar
• Arrenden på kommunal mark

Vill du söka om anstånd för fakturor gällande uteserveringstillstånd eller markupplåtelser är du välkommen att kontakta Emil Göthlund.
Telefon: 0278-252 12
E-post: emil.gothlund@bollnas.se
Vill du söka om anstånd för fakturor för arrenden kontakta Susanne Lekstrand.
Telefon: 0278-252 18
E-post: susanne.lekstrand@bollnas.se

3. Möjlighet att öppna uteserveringen tidigare
Du som bedriver restaurang-/caféverksamhet kan få tillstånd att öppna uteservering tidigare än vanligt. Likaså stänga uteserveringen senare på säsongen. Ansökan görs via Polisen som i sin tur stämmer av med Bollnäs kommun.

4. Kortare betalningstid för leverantörer
Som leverantör till Bollnäs kommun kan ditt företag få kortare betalningstid, vilket innebär att vi betalar ditt företag så snabbt som möjligt. Kontakta ekonomikontoret@bollnas.se

 

Näringslivs- och utvecklingskontoret finns här för dig och ditt företag!
Våra medarbetare på Näringslivs- och utvecklingskontoret håller sig löpande uppdaterade om olika stöd samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar. Våra medarbetare hjälper dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns.

Kontaktuppgifter till Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se

Användbara länkar

Verksamt.se
Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar Svenskt Näringsliv till respektive medlemsorganisation.

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Försäkringskassan
Information om smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.

Bygga, bo och miljö
Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera.

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter.

Regeringskansliet
Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Skatteverket
Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).

Svenskt Näringsliv
Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna covid-19 medför för svenska företagare. Läs om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Tillväxtverket
Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.

Till sidan om Covid-19