Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Barn och vuxna som lever under våld i hemmet är extra utsatta i krissituationer och riskerar därför att fara särskilt illa under Coronakrisen. För den som lever i en våldsutsatt situation är hemmet det allra värsta stället att befinna sig på, då förövare kan begränsa möjligheter till kontakt med andra och förhindra möjligheten att kunna fly hemmet.

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att skydda och hjälpa där det finns en oro, även under en samhällskris som nu med covid-19.

Misstänker du något eller är orolig för en persons välbefinnande?
Hör av dig:

För orosanmälan för barn och ungdom ring socialtjänsten på telefon 0278- 252 02 (telefontid måndag-fredag 8:00- 12:00 och 12:30-16:30) eller Socialjouren på telefon 026- 100 225 (telefontid måndag–torsdag kl. 17:00–23:00, fredag kl. 17:00–02:00, lördag kl. 16:00–02:00 och söndag kl. 16:00–23:00).

För orosanmälan för vuxen ring telefonnummer 0278- 256 04 (telefontid måndag-fredag 8:00- 12:00 och 12:30-16:30)

Om du själv är utsatt, behöver hjälp och stöd eller om du har svårt att behärska ditt humör och är rädd för att gå över gränsen kontakta öppenvårdens stödtelefon för våld i nära relation på direktnummer 073-087 87 26

Andra viktiga telefonnummer
Kvinnojouren Stöttan : 010-471 10 99
Polisen: akut 112 eller 114 114

Här kan du som brn eller ungdom chatta
Maskrosbarns chat: måndag-fredag 14:00-16:00 söndag-torsdag kl. 20:00-22:00
Unga relationers chat: öppen varje kväll 20:00-22:00.

Läs mer om våld i nära relationer

Till sidan om Covid-19