Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

  • Inom kort kommer vi att kunna erbjuda hjälp och stöd i form inköp av dagligvaror mm till riskgrupper i syfte att minska deras fysiska kontakter. Antingen genom samarbete med frivilligorganisationer med flera och/eller i egen regi.

  • Vi kommer att göra en extra kommunikationsinsats för att nå personer som är över 70 år med budskapet att de ska undvika sociala kontakter i enlighet med Folkhälsomyndighetens inrådan.

  • Vi har tagit fram en sida på bollnas.se där vi samlar företag och föreningars utökade service till konsumenter med anledning av covid-19. Sidan kommer att fyllas på löpande.

  • Plexiglas, som ska fungera som visir, monteras i våra verksamheters receptioner och mottagningsdiskar för att förhindra smittspridning.

  • En brukare på ett äldreboende har avlidit av covid-19. På samma boende är ytterligare en brukare smittad. Personalen följer de riktlinjer som Region Gävleborg har tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Vi är mycket noggranna med hygienrutiner, skyddsutrustning samt att personalen stannar hemma från jobbet vid minsta symtom. Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd. Ingen ytterligare smittspridning bedöms ske i nuläget. Hygienrutinerna har fungerat bra.

  • Det finns fortfarande skyddsutrustning i våra vård- och omsorgsverksamheter men lagret är begränsat, därför behöver vi hushålla med den skyddsutrustning vi har och inte använda den i fel situationer. Skyddsutrustning används vid alla tillfällen där det utifrån regelverk och riskbedömningar anses nödvändigt. Vi har tillsammans med övriga kommuner i länet, Vårdhygien och smittskyddsläkaren tagit fram tydliga riktlinjer för när skyddsutrustning ska användas. Vi har lagt stora beställningar på mer skyddsutrustning, men eftersom efterfrågan är stor i hela världen råder konkurrens. Vi är lovade material denna vecka och håller tummarna för leverans.

  • Allt fler medarbetare inom våra verksamheter arbetar hemifrån om de har möjlighet. Det gör att färre personer vistas på arbetsplatserna vilket är en åtgärd för att minska smittspridning. Tack vare det minskar vi belastningen på sjukvården samt minskar risken för att medarbetare som måste arbeta på plats blir smittade.

  • Just nu är sjukfrånvaron bland personalen i vård- och omsorg samt inom förskola och skola relativt låg. Inom förskola och skola varierar däremot frånvaron mellan olika enheter.

  • Vi planerar för ett förvärrat läge med hög sjukfrånvaro bland vård- och omsorgspersonal samt barnomsorg. Vi kommer därför även att söka frivilliga och rekrytera resurser utanför den kommunala verksamheten.

  • Vi följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.


Slutligen en vädjan från Bosse Wallbäcks, tf kommunchef i Bollnäs kommun:

Vi står inför påsken och jag vill åter igen påminna om att det är jag och du som kan göra skillnad för att minska smittspridningen i samhället:

o Stanna hemma om du är sjuk
o Tvätta händerna ofta och noga
o Begränsa dina fysiska kontakter
o Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
o Undvik om möjligt resor

Till sidan om Covid-19