Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Många hör av sig till oss, såvål privatpersoner som företagare, och vill att vi ska ta tillvara den generositet som finns i samhället idag när det gäller erbjudanden av skyddsutrustning till framförallt äldreomsorgen och sjukvården. Det vill vi förstås!

Om du har tillgång till skyddsmaterial och vill skänka det till verksamheter där du tror att det kan behövas kan du lämna in det i kundcenter i stadshuset. Vi skickar skyddsmaterialet sedan till en depå centralt där våra verksamheter kan rekvirera det vi kan ha användning för. I äldreomsorgen har vi främst behov av andningsskydd/munskydd, handskar, handsprit och ytdesinfektion.

Kraven vi har är att all skyddsutrustning måste hålla en viss standard, så att den klarar biologisk smitta, vilket tyvärr inta alla skydd gör. Vi vill även passa på att berätta att vi redan har upphandlat material från flera olika lokala aktörer, som annars inte brukar få leverera.

Till sidan om Covid-19