Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

  • Tillgången till skyddsutrustning i våra verksamheter ser för närvarande god ut när det gäller bland annat handsprit, andningsskydd och skyddsvisir. Tack vare att vi var snabba att lägga våra beställningar har vi fått leveranserna relativt snabbt med tanke på läget i omvärlden.

  • Vi har fortfarande en bekräftad smittad brukare på ett av våra äldreboenden. Det är samma brukare som tidigare och denne är på bättringsvägen. Vi har för närvarande ingen känd smittspridning i våra äldreboenden vilket signalerar att våra smittskyddsrutiner fungerar väl.

  • Miljökontoret genomför tillsynsbesök på restauranger och caféer i syfte att kontrollera att de följer myndigheternas restriktioner. Hittills har miljökontoret bara behövt göra några små påpekanden som åtgärdats direkt. Tillsynerna tas emot väl av näringsidkarna och vi har ett gott samarbete.

  • Just nu är det färre personer som besöker våra sporthallar. Därför kommer fritidsenheten att tillfälligt ändra öppettiderna och innehåll på våra anläggningar.

  • Vi söker just nu extra resurser i form av personal bland annat till äldreomsorgen och har fått in många intresseanmälningar från personer som vill hjälpa till.

  • Barn- och utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete friskolorna i kommunen i syfte att tillsammans kunna lösa behoven vid en eventuell stängning av skolor och förskolor på grund av pandemin.

  • Kommande vecka kommer vi att kostnadsfritt kunna erbjuda hemkörning av dagligvaror och apoteksvaror till personer som är 70 år och äldre samt riskgrupper i syfte att minska de fysiska kontakterna. Vi återkommer med mer information inom kort. En extra insats kommer också att nå dessa personer.

Vi följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.

Slutligen en vädjan från Bosse Wallbäcks, tf. kommunchef i Bollnäs kommun:

Jag vill åter igen påminna om att det är jag och du som kan göra skillnad för att minska smittspridningen i samhället:

o Stanna hemma om du är sjuk
o Tvätta händerna ofta och noga
o Begränsa dina fysiska kontakter
o Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
o Undvik om möjligt resor

Till sidan om Covid-19