Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

För många företag har det till följd av covid-19 snabbt blivit en svår situation med stora intäktsbortfall och osäker framtid. För att underlätta för företag att se över situationen, få vägledning och ta fram handlingsplaner, har Bollnäs kommun idag tecknat avtal med de tre redovisningsbyråerna Ludvig & Co, Revision 4U och Ekonomimästaren om att vara företagen behjälpliga.

De företag som är intresserade av hjälpen kan genom att ta kontakt med Bollnäs kommuns Näringslivs- och utvecklingskontor avropa fyra kostnadsfria konsultationstimmar från någon av de tre redovisningsbyråerna.

Erbjudandet gäller max 75 företag med säte i Bollnäs kommun.

Målsättningen med insatsen är att underlätta för företag i Bollnäs kommun att klara Coronakrisen så bra som möjligt och börja planera inför framtiden. Arbetet är ett samverkansprojekt mellan Bollnäs kommuns Näringslivs- och utvecklingskontor och Region Gävleborg.

För att ta del av stödet kontakta Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se

För mer information om stödet kontakta Daniel Jansson, Affärsutvecklare, tfn. 0278-25852
För övrig information kontakta Peter Eriksson, Näringslivschef, tfn. 0278-25 855

Till sidan om Covid-19

Dela på Facebook