Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, skola och fritidshem fatta beslut om att stänga verksamheten. I en sådan situation erbjuds omsorg endast till:

• barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
• barn i behov av särskilt stöd

Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, förskoleklass - årskurs 6, samt äldre barn i grundskolan som har behov av särskilt stöd.

Samhällsviktig verksamhet
Det är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som bedömer om verksamheten är samhällsviktig, och vilken personal som i så fall behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå.

Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren ska ta hand om barnet.

Om din arbetsgivare har bedömt att du behöver arbeta för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och du inte själv kan ordna omsorg för barnet, ska du anmäla ditt behov av omsorg till skolhuvudmannen om förskolan eller skolan stängs.

Barn och elever i behov av särskilt stöd
Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som bara kan erbjudas i förskolan eller fritidshemmet, ska också erbjudas omsorg vid en stängning. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behovet till din skolhuvudman.

Så här anmäler man behov av omsorg vid en skolstängning
Om en skolstängning blir aktuell kommer information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg att finnas på kommunens webbplats www.bollnas.se.

När du anmält behovet ska anmälan behandlas skyndsamt. När du beviljats plats får du ytterligare information om vilken enhet som kommer att ta emot ditt barn.

Om du anmäler behov på grund av att du arbetar i samhällsviktig verksamhet kan din arbetsgivare eller uppdragsgivare komma att bli kontaktad för att intyga ditt behov av omsorg.

Om din förskola eller skola har annan huvudman än kommunen – fristående förskola/skola, kommer du även att få information från den verksamheten.

Syftet med en skolstängning är att minska risken för smittspridning. Försök därför ordna så att ditt barn kan vara hemma. Men tänk på att inte anlita personer i riskgrupper, till exempel äldre släktingar, som barnvakt!

Har du frågor?
Mer information finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats.

Till sidan om Covid-19