Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Aktuella rutiner följs
Hemtjänsten följer aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien inom Region Gävleborg. Vår personal har utbildning och får kontinuerlig information för att minimera risk för smittspridning. Det innebär i korthet följande:

Basala hygienrutiner
Det viktigaste för att förhindra smittspridning av olika virus är god handhygien. Rutinen som vi arbetar utifrån är Vårdhygiens rutin "Basala hygienrutiner". Kortfattat innebär de basala hygienrutinerna att händerna ska desinfekteras direkt före och efter brukar/patientkontakt med handsprit. I coronatider kompletteras det med handtvätt med tvål och vatten. Samt att kortärmade arbetskläder, plasthandskar och skyddsförkläde alltid används i vårdnära arbete som till exempel hjälp med personlig hygien.

Vid symtom eller bekräftad smitta används skyddsutrustning
Vid symtom eller bekräftad smitta använder äldreomsorgen följande skyddsutrustning:

  • Plasthandskar används när det finns risk för kontakt med kroppsvätska.
  • Plastförkläde/skyddsrock används för att skydda arbetskläderna när det finns risk för kontakt med kroppsvätska.
  • Stänkskydd (visir och vätskeresistent munskydd av typ IIR) används vid risk för stänk mot ansiktet.

Vid symtom eller bekräftad smitta fördelas personal om
Vid symtom eller bekräftad smitta organiseras arbetet så att personal som arbetar med sjuka eller misstänkt smittade inte jobbar med friska brukare. Det kallas kohortvård.

Inköp av skyddsutrustning samordnas
Det är brist på skyddsutrustning runt om i hela världen just nu. Därför arbetar kommun och region gemensamt tillsammans med länsstyrelsen för att så långt som möjligt säkra att det finns skyddsutrustning som täcker behoven i Gävleborg. Flera företag och organisationer hjälper dessutom till i arbetet med att framställa visir, skyddsrockar, handsprit med mera.

Ibland kommer frågan varför inte alla medarbetare bär munskydd för att minska risken att smitta de äldre och andra i riskgrupp. Bollnäs kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska svarar:
– Jag förstår oron som finns över att hemtjänsten inte använder skyddsutrustning vid alla besök, men det är inte vad som rekommenderas och vi följer de rutiner och rekommendationer som tas fram på nationell nivå och för Gävleborg, säger Britt-Marie Blom Lindström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Är du orolig för din närstående som har besök från hemtjänsten?
Kontakta ansvarig enhetschef. Kontaktuppgifter till enhetschefer hittar du här:

Bollnäs hemtjänst
Arbrå hemtjänst
Kilafors hemtjänst
Rengsjö hemtjänst

Till sidan om Covid-19