Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Det undrade barnen på Örsängets förskola som ligger granne med området som vi exploaterar till ett nytt villaområde på Ren.

I februari påbörjade vi exploateringen av det nya villaområdet på Ren genom att avverka skogen. Sedan dess har det hänt mycket

Hela området behövde avtäckas
För att göra tomter av ett skogsområde behöver marken först avtäckas. Det innebär att vi skalat bort det översta lagret med stenar och stubbar. Allt material har sorterats. Jord och rötter har transporterats bort till sidotippar som kommer att planas ut och anpassas till omkringliggande terräng.

Virket då?
Virket som togs ner har legat utmed Örsängesvägen i väntan på vidare transport. Det låg där längre än vi tänkt och det beror på att sågar och massafabriker har haft svårt att ta emot råvaror under våren med anledning av covid-19.

Vad gör vi med all sten?
Vi visste att det fanns mycket sten på området men blev ändå överraskade av mängden. Det positiva med all sten är att den kan användas till de nya tomterna och vägarna men då behöver stenarna först krossas. För att kunna krossa stenbumlingarna behöver de först delas till mindre bitar. Det momentet har pågått i flera veckor med hjälp av tre grävmaskiner utrustade med hydralhammare.

Grävmaskiner som spräcker sten

All spräckt sten har transporterats med dumper till nordvästra delen av området där krossningen kommer att ske.

En hög med sten

Det knackande ljudet som uppstår när vi spräckt stenarna i mindre bitar har omgivningen knappast kunnat undvika att höra. Vår förhoppning är att spräckandet av stenar är klart till nästa vecka då vi istället startar krossningen som beräknas pågå i tre veckor. Krossningen kommer att utföras under vardagar på dagtid mellan 07:00-18:00.

Det grusmaterial som produceras i krossningen kommer att läggas upp i flera högar på norra delen av området. En del av materialet kommer att ligga kvar i dessa upplag fram till nästa sommar då vägarna ska byggas.

Gammelåsvägen rustas
Gammelåsvägen som går genom området har delvis schaktats bort och används som transportväg för maskinerna som används. Vi har redan startat arbetet med att rusta upp Gammelåsvägen till ett gång- och cykelstråk som beräknas vara klart i början av juni.

Fick barnen någon sten?
Självklart! De fick välja vilken de ville och valet föll på en stor sten med en platt yta som många barn får plats att sitta på. Stenen ska placeras på gården av Örsängets förskola och den lyckliga hårda stenen kommer att få känna av många småbarnshänder och fötter genom åren.

Till skillnad från alla andra stenar på området.

Vilja och Signe på stenen
Vilja och Signe provsitter sin nya sten.

Läs mer om projektet Fler villatomter på Ren.