Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Det börjar skönjas hur det kommer att se ut på Sveriges bästa resecentrum för resenären. Det här är några bilder från veckans arbete.

Inne i bussterminalen

Inne i bussterminalen råder febril verksamhet.

från tågräls webb

Den här bilden är tagen från järnvägsövergången och visar ihopbyggnaden mellan vänthallen och bussterminalen.

glaruta webb

Här lyfts de stora glaspartierna på plats.

ingång webb

Den nya öppningen in till vänthallen byggs.

inne2 webb

De stora fönsterpartierna ger ett fint ljusinsläpp i bussterminalen.

platta utbyggnad webb

Stationshuset byggs ut. Här gjuts plattan.

sedumtak webb

Sedumtaket är också på plats.

fasad webb

Så här ser fasaden ut i närbild.

övergång webb

Järnvägsgatan.

stadsbusshållplats webb

Här byggs hållplatsen för stadsbussarna.

busstest webb

Vi har testkört bussar vid hållplatsen för stadsbussar med lyckat resultat.