Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Vi har ingen bekräftad smittad brukare på våra äldreboenden men tre misstänkta fall. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns två smittade brukare och en med misstanke. Inom hemtjänsten finns tre smittade och åtta med misstanke. Alla dessa i hemtjänsten vårdas av kohortbilen som endast åker till dessa och inte till friska brukare. Hittills har de flesta med misstanke varit negativa när provsvar kommit. Vi är observanta på symtom och jobbar med skyddsutrustning redan vid misstanke. Personal som uppvisar symptom stannar hemma och testas.

 • Miljökontoret arbetar mycket med trängseltillsyn på restauranger, caféer och krogar. Vi har en god dialog med näringsidkarna som hörsammar våra uppmaningar på ett bra sätt.

 • Vi kommer inte att erbjuda feriearbetande ungdomar arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS den här sommaren eftersom det innebär en ökad risk för smittspridning till brukarna samt att Sveriges kommuner och regioner har gått ut med ett nytt direktiv gällande feriearbetare. Personalkontoret arbetar just nu för fullt med att hitta alternativa platser, både inom andra förvaltningar samt inom andra verksamheter.

 • Vårt erbjudande om hjälp med inköp av livsmedel och apoteksvaror med kostnadsfri hemleverans av livsmedel till personer över 70 år är fortsatt mycket uppskattat. Erbjudandet förlängs till och med 18 juni men kan komma att förlängas ytterligare.

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef
Vi är på väg in hänryckningens tid med skolavslutningar, firanden och helgdagar. Jag vill uppmana alla att fortsätta förhindra smittspridning för att skydda våra äldre och personer i riskgrupper. Fira gärna men tänk på nedanstående enkla råd:

 • Håll avstånd
 • Ta promenader, ring och prata med nära och kära eller håll kontakt via dator och sociala medier.
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Begränsa dina fysiska kontakter
 • Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
 • Undvik resor som inte är nödvändiga

Till sidan om Covid-19