Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Idag lanserar vi två nya e-tjänster så att du på ett enkelt sätt kan ansöka om vissa hemtjänstinsatser och trygghetstelefon.

Förenklad hemtjänst utan biståndsbedömning
Förenklad hemtjänst innebär att du kan ansöka om fem olika insatser:

1. Stöd med personlig hygien
2. Stöd med på/avklädsel
3. Stöd med dusch
4. Stöd med egenvård
5. Leverans av kyld matlåda

För att få viss hemtjänst utan biståndsbedömning är kraven att den som ansöker ska ha fyllt 65 år och att stödet inte överstiger 10 timmar per månad. Uppfylls dessa kriterier beviljas stödet. En biståndshandläggare följer upp beslutet efter ett år.

Läs mer om Förenklad hemtjänst utan biståndsbedömning och ansök via e-tjänsten

Trygghetstelefon
En trygghetstelefon ger dig som är äldre en ökad trygghet eftersom du snabbt kan komma i kontakt med Bollnäs kommuns omvårdnadspersonal dygnet runt. Det i sin tur ökar även möjligheten för dig att bo kvar i din bostad. Trygghetstelefon kan du få utan föregående behovsbedömning genom att fylla i en ansökan. Din ansökan behandlas av Biståndshandläggarenheten.

Läs mer om trygghetstelefon och ansök i e-tjänsten