Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Den 19 maj nåddes vi av informationen om att arbete inom äldreomsorg samt verksamhet inom LSS-området ansågs som olämpligt arbete för minderåriga på grund av smittrisken av covid-19. Det innebar att de 72 platser som vi hade inom dessa områden inte längre var aktuella.
Senare har även några förskolor hört av sig angående att de inte kan ta emot feriearbetare i år av olika anledningar.

Ett intensivt arbete påbörjades därför för att hitta ersättningsplatser till ungdomarna som visat intresse för att feriearbeta på Bollnäs kommun. Vi kan nu stolt meddela att vi har lyckats hitta 82 ersättningsplatser, vilket innebär att i stort sett samtliga ungdomar har fått en ersättningsplats.

Tillsammans med de ordinarie platserna inom Bollnäs kommun har vi fått hjälp av våra bolag Bollnäs Bostäder och BORAB. Dessutom har ABF ställt upp och tagit emot ett stort antal ungdomar som kommer att arbeta med parklek under sommaren. Totalt är det 37 arbetsplatser som kommer att ta emot ungdomar i sommar, vilket vi är glada för.

- Jag tycker att det är bra att jag fick möjlighet att sommarjobba. Jag arbetar min andra dag på BORAB idag och trivs jättebra! Vi får städa skräp som blåst in i skogen, sortera saker som slängts på fel ställe och rensa ogräs, säger Simon Hagelin som nyligen slutat nian på Kilafors skola.