Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Nu vill vi veta vad du tycker om kommunens nya plan för hållbar avfallshantering! Tillsammans med Borab (Bollnäs-Ovanåkers Renhållning Ab) har vi tagit fram ett förslag till kretsloppsplan för 2021-2025.

Kretsloppsplanen berör kommunens verksamheter, företag och kommuninvånare och tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering och materialåtervinning.

Ta del av planen och läs om hur du lämnar synpunkter här.

Senast 30 augusti vill vi ha dina synpunkter!

Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun skall upprätta enligt 15e kapitlet i miljöbalken.

Kretsloppsplanen har genomgått ett namnbyte då den tidigare kallades avfallsplan. Genom namnbytet vill vi sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera avfall när det uppkommit och istället fokusera på kretslopp och avfallsminimering. 

Kretsloppsplan logga gron