Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Vår socialchef Tina Mansson Söderlund kommer efter många förtjänstfulla år i kommunen att avsluta sitt nuvarande uppdrag som förvaltningschef för Socialförvaltningen i september. Härnäst kommer Tina att tillträda tjänsten som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör hos Region Gävleborg där hon ska ansvara för omställningen till God och nära vård och samverka med kommunerna. Det innebär att Bollnäs kommun även framledes kommer att ha glädje av Tinas kompetens och erfarenhet.

Arbetet med rekrytering av en ny socialchef har inletts. Annonsering kommer att ske omedelbart efter semestern. Är du redan nu intresserad av att veta mer om tjänsten? Vänligen kontakta biträdande kommunchef Bo Wallbäcks.

Telefon: 073-065 99 94
E-post: bo.wallbacks@bollnas.se