Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Från och med 18 juni kan du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd göra det digitalt via vår nya e-tjänst: Ansökan om ekonomisk bistånd

Alla som bor i Sverige har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Enligt socialtjänstlagen har vi som kommun det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
En ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.