Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Just nu pågår ett intensivt arbete på Sjukhusvägen/Nyhedsbacken. Vi utför omfattande grävningsarbeten för att skapa nya gång- och cykelvägar, hållplatser och parkeringar. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande i Bollnäs och samtidigt trafiksäkrar vi området.

Begränsad framkomlighet
I arbetet med att trafiksäkra området behöver vi gräva av Sjukhusvägen. Det innebär att det blir begränsad framkomlighet från och med torsdag klockan 18:00 till fredag klockan 12:00 den här veckan. Ett körfält kommer alltid vara öppet. Bussarna kommer inte att kunna stanna vid hållplatsen Nyhedsbacken under tiden vägen är avgrävd. Var extra uppmärksam och släpp förbi utryckningsfordon.

Infarten till Nyhedsbacken

Den nya infarten och parkeringen kan skönjas. När vi är färdiga i oktober kommer området vara snyggt och prydligt igen med bland annat nya grönytor och trädplanteringar.

Läs mer i artikeln Sjukhusvägen och Nyhedsbacken trafiksäkras