Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

För att tillgängliggöra SJ-området behövs en infart som ska fungera långsiktigt. I höstas startade vi arbetet. Samtidigt byggde vi en ny gång- och cykelväg genom området som sträcker sig till resecentrum.

En bänk utmed den nya gång- och cykelvägen

Har du testat den nya cykelvägen mellan Karlslund och resecentrum?
Du får se Bollnäs innerstad från en vinkel du kanske inte är van. När området utvecklas kommer det att bli ännu finare. Längs gång- cykelvägen mot järnvägsspåret har vi satt upp fina smidesräcken för att förhindra spring på järnvägsområdet. Det finns även några bänkar där du kan stanna upp och njuta av miljön.

Den nya gång- och cykelvägen

Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet som binder samman SJ-området med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet. Det innebär även tryggare och snabbare skolvägar för barn som till fots eller med cykel tar sig till skolan eller resecentrum.

Infarten till Bro 4:4

För att kunna få plats med den nya infarten och gång- och cykelvägen har vi rivit några spår och byggt ett nytt järnvägsspår för tåg som används vid spårarbeten. Spåret korsar den nya cykelvägen på ett ställe men kommer endast att trafikeras av arbetsfordon vid ett fåtal tillfällen och åker då ungefär 10 km/timman.

Tidigare publicerad artikel på ämnet
Ny infart till Bro 4:4 och säkrare skolvägar