Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag lanserar vi stolta en samlingsplats där du enkelt får en överblick över alla byggprojekt som pågår i Bollnäs kommun, för det händer mycket just nu!

Sidan på bollnas.se samlar information om pågående byggprojekt exempelvis den nya förskolan på Hedhamre, villatomterna på Ren, resecentrum och Storgatan i Arbrå.

– Vi hoppas kunna synliggöra, öka kännedomen och förståelsen för byggprojekten. Vi vill ge allmänheten och fler beslutsfattare en enhetlig bild av allt som händer. Förhoppningsvis får vi fler kommuninvånare att känna stolthet och framtidstro för Bollnäs kommun, säger Marie Centerwall, kommunalråd.

– En samlad yta som skapar en positiv bild av Bollnäs kommun tror jag i en förlängning kan bidra till en ökad inflyttning och antalet företagsetableringar här. Välinformerade och engagerade kommuninvånare som är delaktiga och har inflytande ökar dessutom demokratin, säger Benny Engberg, kommunalråd.

– Det finns ett sug efter information kring allt som händer i Bollnäs kommun, för det händer mycket just nu! Vi kommunicerar löpande via främst Facebook och bollnas.se men vi vill även ha en sammanhållen yta där det går att få överblick över hur mycket som faktiskt görs i Bollnäs kommun. Förhoppningsvis ger sidan kommuninvånarna förståelse och acceptans för infrastruktursatsningarna och eventuella störningar som sker under byggtiden, säger Johanna Svensson, kommunikatör.

Sidan kommer att fyllas på och utvecklas med tiden.

Ta med dig paddan eller mobilen till en skön plats i skuggan och följ med på Bollnäs resa in i framtiden!
www.bollnas.se/bollnasvaxer

Urklipp från sidan Bollnäs växer