Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Den 1 juli 2020 träder den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder i kraft. Den nya lagen pekar ut kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskyddsfrågor som ansvariga för tillsynen och eventuella åtgärder. Inför den nya lagen kommer Bollnäs- Söderhamn- och Ovanåkers kommun samverka med Kommunalförbundet Hälsingland.

Den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m. I den föreskriften står smittskyddsläkaren i landets regioner som ansvarig för eventuellt åtgärder. Det ansvaret flyttas nu över till kommunerna genom den nya lagen.

- Den nya lagen ger oss kommuner ett större ansvar att planera, utföra tillsyn och vidta eventuella åtgärder. Vi tycker detta är bra även om det inneburit en del ändrad planering för våra verksamheter, säger Kjell Petersson, Samhällsbyggnadschef Bollnäs kommun.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten där förtäring kan ske på stället omfattas av den nya lagen.

- Vi har ett viktigt uppdrag att finnas till för företagen och vara rådgivande så de kan göra åtgärder för att minska smittspridningen och fortsätta bedriva sin verksamhet. säger Mattias Bergström, miljö- och byggchef Ovanåkers kommun.

För att säkra upp bemanningen under sommaren och hösten för tillsynen har Bollnäs-, Söderhamn- och Ovanåkers kommun inlett en samverkan med Kommunalförbundet Hälsingland.

- Vi har involverat våra inspektörer som gör tillsyn inom alkohollagen i kommunernas tillsynsarbete. Det känns naturligt att vi bidrar med vår kompetens i rådande pandemi, säger Mats Hildebrand, förbundschef Kommunalförbundet Hälsingland.

- Genom att få hjälp av Kommunalförbundets alkoholinspektörer bygger vi upp en starkare och robustare organisation för att tillsammans med företagen skapa en säkrare miljö för våra invånare och besökare, säger Herman Claesson, bygg- och miljöchef Söderhamns kommun.

Dela på Facebook