Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

Den positiva trenden fortsätter. Visserligen ökar antalet smittade men det beror huvudsakligen på att många fler testas. Den ökade testningen bekräftar dock att smittan är allmänt spridd i samhället. Ett bättre mått på en nedåtgående trend är antalet inlagda patienter på sjukhus. Förra veckan hade man 17 inneliggande patienter i länet, den här veckan 9 st, ingen i Bollnäs. Vården är dock fortfarande ansträngd, personal som jobbat hårt behöver en välförtjänt semester. Att smittan finns spridd i samhället skapar ett problem för äldrevården och sjukvården där många i riskgrupp befinner sig. Smitta som uppstått i privatlivet riskerar att föras in av personal eller andra patienter. Alla patienter och personal i slutenvården kommer därför från och med nu att screenas.
Den viktigaste åtgärden för att fortsätta den positiva trenden är också den enklaste, håll avstånd, undvik trängsel, tvätta händerna, stanna hemma vid symptom. Den gäller oss alla, var och en, i alla situationer.

 • I våra vård- och omsorgsverksamheter är läget fortfarande stabilt, vi har ingen utbredd smitta.
  Det råder dock fortsatt generellt besöksförbud på särskilda boenden samtidigt som det är stort tryck på verksamheterna om att brukare ska få träffa anhöriga.
  Riskbedömningar görs därför inför besök och utifrån den avgör man om det går att göra undantag från besöksförbudet.
  Det är mycket att tänka på runt säkerheten för våra äldre för att inte riskera smittspridning. Antikroppstestning av all personal inom äldreomsorgen inleds nu.

 • Kommunen har nu övertagit ansvaret för tillsyn och eventuella åtgärder avseende restauranger, barer, caféer mm. Ett krav från Folkhälsomyndigheten är nu minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Samarbetet är gott, man är mån om att göra rätt men vi som gäster behöver hjälpa till. Bidra inte själv till trängsel och risk för smittspridning.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se (istället för att ringa)och där gå till länken ”egenprovtagning”. Den som har symptom ska inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Det går att hämta på provtagningsstället på Aleris i Bollnäs eller så skickar man en anhörig till Apoteket

 • Sjukvården är ett av de säkraste ställena idag mot smittspridning. Vården är bekymrade att många som behöver sjukvård av andra skäl än Covid tvekar. Man uppmanar därför till kontakt vid behov.

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef
Jag uppmanar alla att fortsätta förhindra smittspridning genom att följa nedanstående enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället, badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer mm
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Begränsa dina fysiska kontakter
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor

Hur vi beter oss, var och en, avgör om vi även i fortsättningen ska kunna hålla vårt samhälle öppet utan alltför besvärliga restriktioner och samtidigt kunna ge vårdpersonal möjlighet till en välbehövlig semester.

Håll i och håll ut!

Till sidan om Covid-19