Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

Situationen i Sverige har en fortsatt positiv trend, så även i Bollnäs kommun. Så ser det inte ut i många andra delar av världen. I Sverige vårdas just nu 73 personer på IVA på grund av covid-19, varav en i Gävleborg. Vi ska fortsätta att tillsammans följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det möjliggör att vi kan behålla vårt öppna samhälle.

 • Provtagningen av personer med symtom har ökat de senaste veckorna vilket bekräftar att det finns en allmän smittspridning. Det flesta har dock milda symtom. Därmed finns risken att smittan lätt tar sig in i vård och omsorg där våra riskgrupper finns. Sjukhusvården och omsorgen i Bollnäs kommun, i dialog med fackförbundet Kommunal, kommer därför framledes att utföra all kontakt med personer i riskgrupp med visir (och med mer omfattande skyddsutrustning vid misstänkt smitta).

 • Vi har ingen smittspridning i våra boenden. Vi har en smittad i ordinärt boende. Vi har en del positiva covid-tester på vår personal, men inga kluster någonstans.

 • Till hösten kommer anhöriga som har ett godkänt antikroppstest ha möjlighet att i dialog med verksamhetsansvarig kunna besöka äldreboenden. Något att se fram emot alltså! Antikroppstester kommer dock att kunna erbjudas av Region Gävleborg tidigast i september. Idag är det enbart personer som arbetar i vård eller äldreomsorg som testas. Fram till dess gäller dock fortsatt generellt besöksförbud på särskilda boenden. Riskbedömningar görs inför besök och inför den avgör verksamhetsansvariga om det går att göra undantag.

 • För vår vårdpersonal har dock antikroppstestning inletts i samverkan med Region Gävleborg. Alla kommuner gör inte det. Vi anser att det har ett stort värde för vår verksamhet.

 • Vi fortsätter med våra tillsynsbesök och förståelsen för gällande föreskrifter hos näringsidkarna är god. Under den gångna veckan har vi bara fått in ett fåtal synpunkter om trängsel på serveringsställen eller allmänna platser i samhället, och ingen av dessa har föranlett någon åtgärd från vår sida.

 • Turistandet i landet innebär en ökad trängsel på bland annat restauranger, i kollektivtrafiken och badplatser. Glädjande är att trots semesterresandet ser man i landet ingen markant ökad smittspridning vilket kan vara ett tecken på att befolkningen generellt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man är dock fortfarande bekymrade över gruppen unga vuxna som, om de blir sjuka får lindriga symtom, bidrar till smittspridning.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se (istället för att ringa) och där gå till länken ”egenprovtagning”. Den som har symptom ska inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Det går att hämta på provtagningsstället på Aleris i Bollnäs eller så skickar du en anhörig till Apoteket.

 • I förhållande till övriga landet har Gävleborg lägre arbetslöshetssiffror än många andra län. Antalet inskrivna på arbetsförmedlingen är lägre än föregående vecka, men fortfarande högre än motsvarande vecka förra året.

 • Det är positivt för delar av besöksnäringen. Speciellt de som erbjuder utomhusaktiviteter.

 • Omställningsstödet till företag och föreningar till följd av covid-19 som ska täcka inkomstbortfall för mars och april 2020 går att ansöka om hos Skatteverket. Ansökan görs via Skatteverkets webbplats senast 31 augusti 2020. 

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef
Jag uppmanar alla att fortsätta förhindra smittspridning genom att följa nedanstående enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället, badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer mm
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Begränsa dina fysiska kontakter
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor

Håll i och håll ut!

Till sidan om Covid-19