Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Folkhälsomyndighetens bedömning är att vi ska följa nuvarande rekommendationer, till att börja med året ut. Det gäller därför att hålla i och hålla ut.

Kampen mot covid-19 är långt ifrån över, även om Sverige och Bollnäs har en fortsatt positiv trend där antal bekräftade fall minskar. Dock ses en viss ökning av fall bland unga vuxna i åldern 20-29 år.

18,5 miljoner människor i världen är bekräftat smittade hittills, och vi börjar närma oss en miljon döda. I några av våra europeiska grannländer som öppnat upp efter restriktioner har smittan tagit fart igen. Vi måste till varje pris undvika att det sker hos oss. Det som är avgörande hur vi var och en beter oss i olika sammanhang.

I Gävleborg är det i dagsläget inga covid-19-patienter inlagda på IVA. Totalt är det fem patienter med bekräftad covid-19 som vårdas på sjukhusen i Gävleborgs län. Hittills har 2359 personer i Bollnäs kommun testats för covid-19, av dessa har strax över 200 varit smittade av sjukdomen.

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Läget i våra vård- och omsorgsverksamheter är fortsatt stabilt. Vi har ett lägre sjuktal bland personalen och vi har ingen smittad brukare i våra verksamheter. Tillgången till skyddsmaterial är god och provtagning för antikroppar bland personalen pågår för fullt.

 • Antikroppstestning för allmänheten är inte tillgängligt via Region Gävleborg ännu, förhoppningen är att det ska kunna erbjudas från tidig höst.

 •  Många anhöriga kommer på besök utomhus på våra äldreboenden, det fungerar bra trots strikta regler.

 • Under denna vecka har vi fått in ett fåtal synpunkter om trängsel på serveringsställen eller allmänna platser. I dagsläget har dessa inte föranlett till några åtgärder. Vi fortsätter med våra tillsynsbesök och förståelsen för gällande föreskrifter hos näringsidkarna är god.

 • Det serveringsställe som förra veckan fick beslut om förbud att hålla öppet mellan klockan 24:00-02:00 har åtgärdat bristerna och beslutet är upphävt.

 • Skolstarten närmar sig och mer information om det kommer inom kort.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se

 • Just nu är det tekniska problem med www.1177.se som gör att du som testat dig för covid-19 inte kan hitta ditt provsvar online. Istället kan du ringa Region Gävleborg på telefonnummer 026-15 03 00. Observera att det endast gäller provsvar för covid-19.

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef
- Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer med mera.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert.
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor.

Håll i och håll ut!

Mer regional och nationell information
Region Gävleborgs statistik på antalet smittade i länet
Region Gävleborgs information om egenprovtagning
Region Gävleborgs presskonferenser och aktuell lägesbild
Folkhälsomyndighetens veckorapport
Folkhälsomyndigheten – detta gäller i sommar

Till sidan om Covid-19