Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Välkommen tillbaka till en annorlunda vardag! Vi står inför en rad utmaningar i samband med att skolorna börjar och att fler återgår till arbetet. Några utmaningar är att förhindra trängsel i skolskjutsar och matsalar, att möjliggöra för hemarbete och säkra möten i äldrevården, att undvika klusterutbrott samt främja fortsatt efterlevnad av råd och rekommendationer.

Smittspridningen av covid-19 i Gävleborg är i nuläget stabil, med endast ett fåtal fall av patienter inlagda på sjukhus. Likväl är det färre med symptom som testar sig. Enligt Region Gävleborg sprids viruset främst bland ungdomar. Kampen mot covid-19 är långt ifrån över och det är vårt beteende nu som avgör hur smittspridningen kommer se ut framöver.

I Gävleborg har det inte funnits någon covid-patient inlagd på IVA sedan i slutet av juli. I dagsläget vårdas totalt fyra patienter med bekräftad covid-19 på sjukhusen i Gävleborgs län. Hittills har 2497 personer i Bollnäs kommun testats för covid-19, av dessa har 223 varit smittade av sjukdomen.

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Läget i våra vård- och omsorgsverksamheter är fortsatt stabilt. Vi har varken någon sjuk eller misstanke om smittad brukare någonstans i våra verksamheter. Vi har heller inte haft någon smittad personal rapporterad från smittskydd på flera veckor. 

 • Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god.

 • Besöksförbud i äldreomsorgen gäller enligt Folkhälsomyndigheten till och med sista augusti. Eventuellt nya besked kommer från Folkhälsomyndigheten innan dess. Vi erbjuder planerade smittsäkra besök utomhus vid alla våra boenden.

 • Tidigare användes en särskild bil i hemtjänsten vid bekräftad eller misstänkt smitta för att organisera personalen så att de som arbetade med sjuka brukare inte samtidigt arbetade med friska brukare. Denna bil används inte för tillfället eftersom behovet inte finns i dagsläget. Skulle behovet återuppstå kommer bilen att åter tas i bruk.

 • Vi har under denna vecka inte fått in några synpunkter om trängsel på serveringsställen eller allmänna platser. Vi fortsätter med våra tillsynsbesök och förståelsen för gällande föreskrifter hos näringsidkarna är fortsatt god.

 • Nästa vecka startar höstterminen på skolorna i Bollnäs kommun. Utgångspunkten är att huvuddelen av undervisningen kommer att ske på skolan, även för gymnasieeleverna. Respektive skola ansvarar själva för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas och kan besluta om andra lösningar för undervisningen om så krävs.

 • Vi har haft en dialog med X-trafik om bussturer i samband med skolstart och att fler återvänder till arbetet efter semestern. Tillsammans ber vi dig som kan att välja andra färdsätt för att på så sätt bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken. X-trafik kommer att köra sina bussturer som vanligt, men om trängsel uppstår och åtgärder behöver vidtas kommer vi att samarbeta för att hitta nya lösningar. X-trafik har i förberedande syfte förstärkt sin fordonsflotta med ytterligare 30 bussar i länet. Vid tågavgångar i rusningstrafik kommer tågen att förlängas för att öka antalet sittplatser.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se

 • Du som testat dig för covid-19 hittar ditt provsvar på www.1177.se. Om du har svårt att hitta ditt provsvar kan du ringa Region Gävleborg på telefonnummer 026-15 03 00. Observera att det endast gäller provsvar för covid-19.

En vädjan från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef
- Det är fortfarande inte som vanligt. Inte ens i höst kan vi göra allt vi vill eller brukar. Det blir en tuff höst – vi får begränsa oss och göra det som är möjligt. De flesta är väldigt duktiga att följa restriktionerna. Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer med mera.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert.
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor.

Håll i och håll ut!

Mer regional och nationell information
Region Gävleborgs statistik på antalet smittade i länet
Region Gävleborgs information om egenprovtagning
Region Gävleborgs presskonferenser och aktuell lägesbild
Folkhälsomyndighetens veckorapport
Folkhälsomyndigheten – detta gäller i sommar

Till sidan om Covid-19