Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu har skolorna börjat och de flesta är tillbaka till arbetet efter semestern – det är nu den stora utmaningen kommer! Nu gäller det att hålla i och hålla ut för att fortsatt hålla smittspridningen på en låg nivå.

Smittspridningen av covid-19 i länet är i nuläget låg och stabil. Det är endast enstaka patienter inlagda på sjukhus, varav ingen patient på IVA. I Sverige är det för närvarande enstaka patienter som avlider på grund av sjukdomen. Läget inför hösten är gynnsamt, men nu har samhället och vardagen startat upp i och med att vi är tillbaka i skolor och på arbetsplatser. Resultatet av att vi nu samlas har vi inte sett ännu, utan det är om några veckor vi kan se om det påverkat virusets framfart.

En debatterad fråga i landet är användandet av munskydd. Folkhälsomyndigheten har inte gått ut med någon rekommendation om att använda munskydd. Munskydd kan vara bra att använda i situationer där trängsel inte kan undvikas, exempelvis i kollektivtrafiken. Men om du väljer att använda munskydd får du inte släppa på de rekommendationer som redan finns! Munskydd kan vara ett bra komplement men får inte ersätta att följa rekommendationerna, som vi bevisligen vet är effektiva för att stoppa smittspridningen.

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Vi har varken någon sjuk eller misstanke om smittad brukare någonstans i våra vård- och omsorgsverksamheter.

 • Besöksförbudet på våra äldreboenden kvarstår.

 • Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Vi har tillsammans med länets övriga kommuner försäkrat oss om att vi har ett lager för att säkra tillgången även framöver.

 • • Ett fåtal trängselsynpunkter har inkommit till miljökontoret under veckan. Några har gällt trängsel i livsmedelsbutik vilket inte ligger inom vårt tillsynsansvar, men vi har ändå kontaktat butikens platsansvarig och vidareförmedlat synpunkten.

 • Samarbetet med Kommunalförbundet Hälsinglands alkoholinspektörer när det gäller tillsyn på restauranger under kvällar och helger fungerar fortsatt bra.

 • Kom ihåg att vi erbjuder service till riskgrupper som behöver hjälp att handla dagligvaror och apoteksvaror. Erbjudandet är förlängt till och med 31 oktober.

 • Vi har med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat om hur eventuellt hemarbete för våra medarbetare kan se ut under hösten. För de flesta av våra medarbetare är hemarbete inte möjligt. Vi har ett behov av att få våra verksamheter att fungera så bra som möjligt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag till gagn för dig som medborgare. Hemarbete kommer dock fortfarande att ske om det krävs för att undvika trängsel och smittspridning.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se

 • Du som testat dig för covid-19 hittar ditt provsvar på www.1177.se. Om du har svårt att hitta ditt provsvar kan du ringa Region Gävleborg på telefonnummer 026-15 03 00. Observera att det endast gäller provsvar för covid-19.

En vädjan från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef
- Jag känner viss oro för att den grupp unga vuxna, som nu träffas efter en vår av distansundervisning, lätt rycks med och glömmer att följa rekommendationerna. Det är viktigt att vi tänker på att följda rekommendationerna och tillsammans måste vi hjälpas åt att påminna varandra.

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer med mera.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert.
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor.

Håll i och håll ut!

Mer regional och nationell information
Region Gävleborgs statistik på antalet smittade i länet
Region Gävleborgs information om egenprovtagning
Region Gävleborgs presskonferenser och aktuell lägesbild
Folkhälsomyndighetens veckorapport
Folkhälsomyndigheten – detta gäller i sommar

Till sidan om Covid-19