Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Under hösten blir vi helt färdiga med arbetena på den första etappen av den stora upprustningen av Storgatan. Den etappen har berört Storgatan från Västergatan i norr till Centralgatan i söder. Det som återstår är de sista arbetena innan asfalteringen kan utföras i oktober.

Arbetet har delats upp i tre etapper som du kan läsa mer om på sidan Bollnäs växer. Nästa år kommer den andra etappen att byggas om. Det är sträckan från Centralgatan ner till Blåsgatan, men redan nu kommer de förberedande arbetena att påbörjas med renovering och utbyte av vatten- och avloppsledningar. Det arbetet kommer att starta i slutet av september och berör under hösten 2020 sträckan Blåsgatan och en bit in förbi Stationsesplanaden. Sedan gör vi ett uppehåll under vintern. Till våren 2021 fortsätter vatten- och avloppsarbetena den sista sträckan fram till Centralgatan. Samtidigt startar ombyggnationen av gatan söderifrån.

Pågående arbete på Storgatan

När blir arbetet klart?
Vi räknar med att vara klara med hela den centrala delen av Storgatan i oktober 2021. Det här innebär att det kommer att vara grävarbeten utmed Storgatan under en ganska lång period. Vi strävar hela tiden för att trafiken ska fungera så normalt som möjligt under hela byggperioden.

Vill du läsa mer om arbetena på Storgatan i Arbrå finns mer att läsa på sidan Bollnäs växer.

Pågående arbetet utmed Storgatan