Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vi ser en bekymmersam trendutveckling där smittspridningen ökar i länet! Nu är det läge att vi återigen steppar upp och ser till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det har skett en tydlig ökning av antalet smittade bland de som tar prover för covid-19 i länet. Andelen positiva provsvar har de senaste veckorna ökat från knappt 1 % till 3,3 % senaste veckan. På länets sjukhus vårdas sju patienter med covid-19, varav två på IVA.

Du ska stanna hemma om du upplever minsta symptom, samt att du gärna testar dig. Gå inte tillbaka till jobbet innan du fått provsvar.

Utvecklingen är mycket oroande vilket inte minst märks i exempelvis Uppsala. Att vi följer restriktionerna avgör hur smittspridningen kan minska och att vi därmed kan förhindra att smittan når personer i riskgrupperna! Tänk på att smittan är allmänt spridd i samhället.

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Innan du besöker något av våra äldreboenden vill vi att du läser våra rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

 • I våra vård- och omsorgsverksamheter finns en brukare med bekräftad covid-19 som vårdas på sjukhus. Tre brukare med misstänkt smitta vårdas av enskild personal tills vi fått provsvar.

 • Vi har överlag många fall av höstförkylningar bland barn, elever och personal i våra skolor och förskolor. Vi har ett bekräftat fall av covid-19 och i det fallet har vi kontakt med smittskyddsläkaren.

 • Vid helgens trängselkontroller på uteställen upptäcktes ingen nämnvärd trängsel, däremot förekom viss trängsel utanför ett av de ställen som kontrollerades. Vi har fått in synpunkter om trång möblering och brist på agerande från personal på en pizzeria vilket vi följer upp.

 • Folkhälsomyndigheten har gått ut med att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Region Gävleborg arbetar med att ta fram en regional anpassning av direktivet som förväntas presenteras under nästa vecka.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av covid-19 för alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se
 • Region Gävleborg erbjuder antikroppstester. Du som vill testa dig kan boka tid via www.1177.se eller via telefonnummer 026-15 03 00. Antikroppstestet kostar 200 kr.

 • Du som testat dig hittar ditt provsvar på www.1177.se. Om du har svårt att hitta ditt provsvar kan du ringa Region Gävleborg på telefonnummer 026-15 03 00

En vädjan från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef
– Det är bara tillsammans som vi kan stoppa smittan, alltså du och jag! Nu gäller det att vara noggrann och följa rekommendationerna. Det är inte så svårt, det gör att vi kan hålla samhället igång och det räddar liv och hälsa!

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som skola och arbete, kollektivtrafik, affärer, restauranger, caféer och barer.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Följ rekommendationerna för besök i våra äldreboenden!
 • Ni som tillhör gruppen unga vuxna, tänk er för hur ni beter er, ni blir sannolikt inte särskilt sjuka om ni blir smittade men tänk på era äldre nära och kära.

Håll i och håll ut!

Till sidan om Covid-19