Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Vi ser en trend där smittspridningen ökar. Smittan sprids främst bland åldersgruppen unga vuxna och skolungdomar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tydlig tabell som hjälper dig avgöra om provtagning är aktuellt och hur länge ditt barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19. Läs mer och se tabellen på Folkhälsomyndighetens webbplats.