Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Några ur personalen på en skola i Bollnäs kommun har konstaterats smittade av covid-19 och befinner sig hemma. Inga ytterligare fall bland elever eller personal har för närvarande konstaterats på skolan. Övrig personal och vårdnadshavare på skolan är informerade. Kontakt med smittskyddsläkaren har skett för vägledning och råd. Försiktighetsåtgärder har vidtagits och eventuellt ytterligare åtgärder kommer vidtas om behov finns. Skolan är på smittskyddsläkarens inrådan öppen som vanligt.

Det är dock för tidigt att avgöra om ytterligare personer är smittade. Smittade personer är hemma och smittspårning pågår.

Med tanke på den smittspridning som för närvarande sker i samhället är det här något vi tyvärr kan förvänta oss. Därför är det av största vikt att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Håll distans!
• Var noga med handhygienen!
• Stanna hemma när du är sjuk!
• Friska elever ska vara i skolan.

Kontakt
Har du frågor kontakta Berit Öhrn, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, via e-post berit.ohrn@bollnas.se

Varför namnger vi inte skolan?
Vi har inte rätt att lämna ut uppgiften om vilken skola det rör sig om med anledning av sekretess. I april skrev vi en nyhet om hur sekretess funkar (förvisso mer vinklad mot vård- och omsorgsverksamheter. Med anledning av sekretess är det därmed bara de som behöver informationen som får veta, i det här fallet vårdnadshavare och övrig personal.

Till sidan om Covid-19