Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Sök verksamhetsbidrag innan
torsdag den 25 februari!
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Händer 587x300px webb

Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun är antagna till ett internationellt projektnätverk som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) står bakom satsningen som uppgår till närmare 3 miljoner per projekt över fyra år. Projektkostnader finansieras av Sida genom ICLD. 

Bollnäs kommun kommer att driva projektet tillsammans med kommunen Lobatse i Botswana i Södra Afrika, med fokus på att inkludera och delaktiggöra barn och unga i förvaltningen av kommunernas kulturarv.

– Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och från Bollnäs sida vill vi främja ett socialt förvaltarskap från unga kring våra Hälsingegårdar, säger Kristoffer Lindberg, Kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

– De senaste åren har vi i Bollnäs utvecklat ett pedagogiskt stöd för att arbeta med Världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med barn och unga i regionens skolor. Vi vill nu utveckla vårt kulturarvsarbete till att inkludera ungdomar på deras fritid och lyfta blicken till ett internationellt sammanhang. Vi ser verkligen fram emot ett gemensamt lärande tillsammans med Lobatse, säger Helén Blomqvist, kulturchef och projektledare för Bollnäs kommuns projekt.

Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med olika projekt ihop med varsin partnerkommun på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter. Kommunerna kommer även få stöd av forskare och experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket.

– Genom att få in forskare från University of Botswana i projektet vill vi också öka kunskapen om metoder för att öka ungas delaktighet. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention numer är svensk lag, säger Kristoffer Lindberg, Kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

Läs mer om Ovanåkers kommuns samarbetsprojekt med kommunen Overstrand i Sydafrika.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter
Läs mer om ICLD:s arbete för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå på deras webbplats. 

Om kommunen Lobatse i Södra Afrika
Bollnäs partnerkommun Lobatse är en stad i sydöstra Botswana, ungefär sju mil söder om huvudstaden Gaborone. Befolkningen är runt 30 000 personer. Staden är belägen i en dal som går norrut mot huvudstaden. En stor del av befolkningen arbetar med boskapsuppfödning. Det finns flera intressanta arkeologiska fynd i området runt staden och ett antal kulturarv.

Kontakt och mer information:

Helén Blomqvist
Kulturchef och projektledare för Bollnäs kommuns projekt
Telefon 070-340 75 75
helen.blomqvist@bollnas.se

Carina Ulfsdotter
Kultur- och fritidschef samt projektledare för Ovanåkers projekt 
Telefon 0271-570 61
carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Myriam Chilvers, projektledare ICLD
Telefon 073-461 86 22
partnership@icld.se

Dela på Facebook