Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Möjligheten att lämna in medborgarförslag till Bollnäs kommun har funnits i många år. Nu digitaliserar och utvecklar vi systemet genom att införa e-tjänsten E-förslag.

Förtroendevalda politiker i Bollnäs kommun vill gärna veta hur du som Bollnäsbo vill förbättra Bollnäs. Därför har du som invånare i Bollnäs kommun sedan länge kunnat lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Från och med nu kommer du istället kunna lämna in ditt förslag elektroniskt via e-tjänsten E-förslag. Dessutom kommer ärendegången för förslaget att se annorlunda ut.

– Om ett förslag får tillräckligt många röster så behandlas det politiskt, berättar kommunfullmäktiges ordförande Kristoffer Lindberg.

Kristoffer Lindberg som glatt håller i en telefon med e-tjänsten E-förslag på skärmen.

– Genom att låta invånarna rösta kan vi se hur stort intresse det finns för de olika förslagen. Det ger oss ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar Bollnäsborna. Det är också ett enkelt sätt för alla som bor här att engagera sig i sin kommuns utveckling. I och med att alla förslag ligger på bollnas.se så blir de också synliga och tillgängliga för alla. Det ökar demokratin, fortsätter kommunfullmäktiges ordförande Kristoffer Lindberg.

Hur funkar det?
Alla som är folkbokförda Gävleborgs län kan lämna in ett e-förslag. Den som röstar måste däremot vara folkbokförd i Bollnäs kommun. De förslag som efter 60 dagar har fått minst 25 röster tas upp till politisk behandling i den nämnd som förslaget berör. Om flera nämnder berörs tas förslaget upp till fullmäktige.

All information om hur det funkar med E-förslag hittar du här på bollnas.se

 

Dela på Facebook