Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Under veckan vaccinerades de första personerna som tackat ja till vaccinet för Covid-19 i Bollnäs kommun. Detta skedde på äldreboendena Karlslund, Hällagården och Ängslunda. Vaccineringen fortsätter under kommande veckor enligt den prioriteringsordning Folkhälsomyndigheten tagit fram.

I fas 1 ingår personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende, personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare och hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.

Har du frågor och funderingar kring vaccineringen?

Information uppdateras löpande på 1177

Mer information finns även hos Folkhälsomyndigheten.

Dela på Facebook