Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Smittspridningen av Covd-19 är fortsatt mycket stor i Gävleborg, med hög belastning på hälso- och sjukvården inklusive intensivvården. Med anledning av att regeringen planerar att ge grundskolornas huvudmän möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning på högstadierna från och med måndag den 11 januari, rekommenderar Region Gävleborgs smittskyddsläkare att detta genomförs i länet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Bollnäs kommun, Åsa Äng Eriksson (M), har därför idag beslutat att införa fjärr- och distansundervisning för högstadierna på kommunens grundskolor Alirskolan, Arbråskolan samt Kilafors skola från och med måndag den 11 januari till och med den 24 januari 2021. Vårdnadshavare samt berörda elever får mer information om formerna för detta via respektive rektor.

- Det är inget lätt beslut. Vi vet att eleverna mår bäst av att vara i skolan, men som situationen med smittspridning nu ser ut i kommunen och i samråd med länets smittskyddsläkare är detta det mest ansvarsfulla vi kan göra, säger Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun.

- Särskolan och elever med särskilda behov berörs inte. Skolorna har också med hänsyn till de förutsättningar som finns stor att flexibilitet att anpassa undervisningen på de sätt som fungerar bäst för eleverna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) meddelade den 7 januari att regeringen vill ge landets huvudmän för skolorna möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 11 januari till och med den 24 januari. Syftet är att bidra till minskad smittspridning i samhället, bland annat genom att färre elever rör sig i skolkorridorerna och ute i samhället genom fjärr- och distansundervisning. Regeringen betonar att det är viktigt att alla elever har möjlighet till fullgoda luncher, därför kommer även högstadieeleverna att erbjudas skollunch under den tid fjärr- och distansundervisningen bedrivs. Formerna för hur detta ska ske är upp till respektive skola att hantera.

Till sidan om Covid-19