Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen Gävleborg är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen (Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Länsstyrelserna har tagit fram Informationsblad som är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare inom:

 Informationsbladen finns även att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida, där finns också övrig information om deras tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen.

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se samt regeringen.se. För att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om covid-19 finns på 1177.se/gavleborg.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Gävleborg samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.