Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Under förra året påbörjade vi arbetet med att skapa nya villatomter på Ren. Den första delen av arbetet bestod till stor del av ”grovjobb” såsom avverkning, avtäckning av vegetation, sprängning och mycket stenhantering. Resultatet av all stenhantering blev cirka 35 000 ton krossat material som har kommit till användning vid uppfyllnad av tomter samt som överbyggnadsmaterial i gatorna.

Innan vintern kom har hela området terrasserats vilket innebär att gator ligger på rätt höjd och att tomter har grovplanerats. Vi har också byggt dagvattendiken och fördröjningsdammar.

Avloppsarbete med rör i grävda diken på Ren.

Nu startar nästa fas i byggnationen som innebär att vatten- och avloppssystemet inom området ska byggas ut. el och fiber ska dras fram till området och till samtliga tomter. Gatorna ska byggas upp, asfalteras och gatubelysning ska monteras. Vi har under hösten upphandlat en entreprenör som ska utföra det här arbetet. Valet föll på företaget Anläggarteamet i Hälsingland AB.

Arbetet med vatten och avlopp har precis startats och hela arbetet beräknas vara klart i augusti. Då kan vi erbjuda drygt 30 byggklara tomter på Ren som är både ett attraktivt och efterfrågat läge. Vi möjliggör därmed för många familjer att bygga sina framtida hem och underlättar för fler att flytta till Bollnäs.

Är du intresserad av att köpa en tomt?
Om du är intresserad av att köpa en tomt kan redan nu skicka en intresseanmälan till susanne.lekstrand@bollnas.se. Då får du löpande information om tomterna, när det går att ställa sig i kö och när det går att köpa en tomt. Har du frågor runt tomter och kommande tomtförsäljning är du välkommen att kontakta Susanne Lekstrand, telefon 0278-252 18. E-post: susanne.lekstrand@bollnas.se

Läs tidigare artiklar och få mer information om tomterna på Ren.