Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Vaccinationerna pågår, visserligen sakta men alla boende i våra särskilda boenden är nu vaccinerade. Glädjande är att man i hela Sverige ser en tydligt minskad smittspridning där tack vare det. Nu pågår vaccinationer för äldre med hemtjänst och hemtjänstpersonal.

Primärvården är väl rustade för att snabbt vaccinera vartefter vaccin levereras. Tillsammans har vi skapat ett centralt och lätt tillgängligt vaccinationscentrum i Kulturhusets lokaler där man på ett säkert och rationellt sätt kommer att kunna genomföra massvaccinationer när vaccintillgången ökar.

Nästa vecka drar sportlovsveckorna igång runt om i Sverige och det finns en oro över att en tredje våg är på väg. I Gävleborgs län är ett av få län som har en ökning av smittan, 13% positiva prover denna vecka jämfört med 11% för någon vecka sedan. Samtidigt utreds den brittiska mutationen av coronaviruset, som är mer smittsam, för eventuell samhällsspridning.

Vi ser hur snabbt smittspridningen kan ske, främst i Skellefteå där Västerbotten tvingats införa striktare restriktioner.

Situationen är osäker och darrig. Vi tar därför myndigheternas oro på största allvar och agerar därefter samt uppmanar alla att ta fortsatt ansvar genom att:

 • stanna hemma om du är sjuk,
 • tvätta händerna ofta och noggrant,
 • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
 • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
 • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

Allmän frånvaro

 • Sjukfrånvaron har minskat ytterligare denna vecka och ligger på en bra nivå med tanke på försiktighetskraven.
 • Vi fortsätter med hemarbete inom de kommunala verksamheterna som hittills där det är möjligt.

Barn och utbildning

 • Alla skolor kör närundervisning förutom Alirskolan som på grund av sin storlek har en blandad studieform. Gymnasierna och gymnasiesärskolan går gradvis tillbaka till närundervisning med blandad studieform.
 • Fritidsledarna arbetar ute på skolorna och kommer att kombinera det med planerade aktiviteter på fritidsgårdarna, företrädesvis då med ungdomsgrupper som vanligtvis ses tillsammans i skolan.

  Läs mer: Fritidgårdarna i Bollnäs kommun

Vård och omsorg

 • Alla boende på länets särskilda boenden för äldre har fått sin andra dos vaccin.
 • Just nu pågår vaccinering av de som har hemsjukvård samt deras sammanboende.
 • Regionen öppnar nu upp bokning av vaccination till personer som är 80+ år. Berörda personer kommer få ett brev hem i brevlådan med information hur bokningen går till.
 • Nästa vecka kommer möjligheten för personer inom fas 1 att kunna anmäla sig på en kölista eventuella vaccindoser som ”blir över” (hållbarheten är extremt kort), allt i syfte att alla doser ska användas.

  Läs mer:
  Om vaccin mot covid-19

 

Fritidsanläggningar, föreningsliv & bibliotek

 • Solrosens idrottsplats är öppen för både för organiserade och spontana aktiviteter.
 • Allmänhetens åkning på bandyplanen utomhus är öppen tisdagar 12:00-14:00, torsdagar 12:00-14:00 samt på lördagar mellan 16:00-18:00.
 • I syfte att förhindra smittspridning har vi beslutat att matcher mellan ungdomslag från olika kommuner tills vidare inte är tillåtna i kommunens anläggningar. Flera av länets övriga kommuner har fattat samma beslut. Vi har många sporter och därigenom massor av ungdomslag som behöver skjutsas, äta mm. Beslutet kommer att omprövas löpande beroende på smittläget.

  Läs mer:  Sporthallen.nu


Covid-information från våra kommunala bolag och förbund: En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen är fortfarande bättre än för några veckor sedan men smittspridningen tycks ha stannat och börjat öka något. Det går som vi vet otroligt snabbt åt fel håll om vi slappnar av. Det muterade viruset ökar i Sverige. Det finns en stor oro hur kommer att påverka smittläget. Vaccinationerna börjar ge effekt där man hunnit vaccinera, det går dock fortfarande långsamt men vartefter vaccintillgången ökar kommer fler att få sina vaccinationer.

Än så länge gäller därför:

 • Träffa bara de du vanligtvis umgås med.
 • Undvik onödiga resor med tåg eller buss.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd – alltid!
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provtagningskapaciteten är god
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Håll i, håll ut och håll avstånd – tillsammans gör vi skillnad!Information från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Smittan är fortfarande för hög i Gävleborgs län och sjukvården är hårt belastad. Men det är viktigt att fortfarande söka vård vid behov, den kapaciteten finns. Genom att i första hand söka svar på webben, kan du avlasta 1177 Vårdguiden på telefon.

Här nedanför länkar vi till covid-nyheter från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.Information som gäller i hela landet

Skärpta nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 råder fortfarande. Här nedanför länkar vi till nyheter som gäller för hela landet.

Till sidan om Covid-19