Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Den digitala tekniken förbättrar ofta livskvaliteten för äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Genom att vidareutbilda medarbetare inom omsorgen till teknikcoacher säkerställer vi att våra brukare får ta del av digitaliseringens möjligheter. Vi vet nämligen att den ger ökad trygghet, delaktighet och självständighet för brukarna.

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, appar och robotduschar.

Vi har tidigare berättat om att vi satsar på att kompetensutveckla våra medarbetare inom äldreomsorgen i digital teknik. I veckan har den kompetenssatsningen av våra teknikcoacher gått in i nästa fas. Det innebär att teknikcoacherna tillsammans med utbildningsledarna har arbetat fram tydliga uppdrag om vad som ingår i deras roll. Dessutom ska några av dem i sin tur utbilda fler teknikcoacher inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Medarbetarna som genomför den här utbildningen får en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och hitta nya användningsområden för digital teknik i våra verksamheter

Adil Ugur, omvårdnadspersonal på äldreboendet Gutenberg tycker om att vidareutbildas som i sin yrkesroll:

Adil Ugur– Det är alltid bra att få lära sig nya saker att ta med sig. Vi som utbildas till teknikcoacher lär oss och tar sedan med oss kunskaperna och lär ut till våra medarbetare. Nu under pandemin till exempel fick jag lära mig Teams, sedan hjälper jag till så att våra brukare kan träffa sina anhöriga digitalt. Tidigare innebar min yrkesroll endast omvårdnad men idag är teknikgrejer ett viktigt hjälpmedel. Det är bra att vi är framåt för det blir enklare och tryggare för både brukare och personalen, säger Adil.

Catrin Modd, som arbetar som omvårdnadspersonal och verksamhetsstödjare inom hemtjänsten i Rengsjö, är en av våra medarbetare som genomgått utbildningen och numera axlar rollen som teknikcoach.

– Det är viktigt att vi hänger med i utveckling av alla system vi använder, det märker vi särskilt nu under pandemin. Systemen vi använder förbättras hela tiden och det kommer nya, säger Catrin Modd.

Erika Engberg, socialnämndens ordförande (S), varför satsar Bollnäs kommun på digital teknik?

– Vi vet att användningen av välfärdsteknologi ökar i takt med verksamhets- och kvalitetsutvecklingen inom hemtjänst och särskilda boenden. Vi vill ligga i framkant och ser behovet av utbildning av våra medarbetare inom socialförvaltningen. Fler kan då driva på och utveckla verksamheten och sina yrkesroller i takt med att tekniken införs till gagn för de funktionsvarierade och äldre i deras vardag, säger Erika.

Läs mer om Bollnäs kommuns välfärdsteknik i äldreomsorgen.