Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun har utsatts för ett IT-intrång som orsakats av en säkerhetslucka i Microsofts Exchange-miljö. Intrånget tycks vara en del av en samlad global IT-attack mot ett stort antal företag och organisationer. Microsoft har erbjudit ett åtgärdspaket med systemuppdateringar som löser problematiken och som Bollnäs kommun nu har genomfört. Vi utreder om någon olovligen har kunnat ta del av information från våra system genom säkerhetsluckan, men hittills finns inget som talar för att det har skett.

– Det är en allvarlig händelse. Däremot ser vi i dagsläget inte att intrånget har inneburit att någon information från Bollnäs kommun läckt ut eller att det har orsakat skada, men analysarbete pågår. Det är för tidigt att uttala sig om de slutliga konsekvenserna, men idag ser vi inga indikationer på olovlig närvaro eller dataläckage, säger kommunchef Helena Björkman.
– Parallellt påbörjas en utredning där vi kommer att gå till botten med hur det kunde inträffa och hur vi ökar vår förmåga att arbeta förebyggande.