Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Miljögruppen på samhällsbyggnadskontoret har arbetat med frågan om badvattenkvalitén vid Karlslundsbadet sedan 2014. Det har varit ett långt detektivarbete men nu är gåtan löst!

Bakterien Intestinala enterokocker som har uppmätts i höga halter i vattnet kommer inte från en förorening utan från en alg. Bakterien kan växa i algen Grönslick. Det finns gott om Grönslick i bollnäsströmmarna vissa perioder. Denna art av Grönslick gynnas av solljus och av rinnande vatten.

När temperaturen i vattnet stiger, vilket det snabbt gör i och med den låga vattennivån i bollnäsströmmarna, blommar eller dör algerna och bakterierna frigörs ut i vattnet.

Vi vet nu att vattnet är ofarligt att bada i.

Läs hela rapporten - Undersökning av Intestinala Enterokocker i Bollnäsströmmarna under perioden 2014 till 2020

Tidigare artiklar:
Detektivarbetet som lett fram till lösningen om bakterien.