Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

På grund av den omfattande smittspridningen i landet har Transportstyrelsen även i år beslutat att, mot bakgrund av den tillfälliga pandemilagen, förlänga förbudet mot studentflak och studentkortege. Trycket på att istället hyra en buss inför studenten är därför rekordstort i år och många uthyrare vittnar om att alla bussar är uppbokade.


Transportstyrelsens förbud mot studentflak omfattar inte partybussar, och bland uthyrare och blivande studenter finns det en utbredd missuppfattning om att elever från samma klass kan vistas ihop ombord, utan restriktioner.

Att hyra en partybuss räknas dock som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal eller en båt för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester för fler än åtta personer. Något som uthyrarna är skyldiga att informera om.

- Det är inte tillåtet och det är verksamhetsutövarna som har ansvaret. Vi får höra av oss till dem och se till att de är medvetna om reglerna och följer dem, säger Joakim Hellgren, enhetschef på Tillsynsenheten.

Länsstyrelsen kommer tillsammans med polisen lokalt genomföra riktad tillsyn under de dagar då det är dags för student och utspring runt om i länet. De eventuella partybussar som då är i omlopp kommer att kontrolleras och i värsta fall kan det bli aktuellt att bötfälla bussuthyrarna om fler än åtta personer åker samtidigt.

- Det är ju ur ett smittskyddsperspektiv klart olämpligt att, under pågående pandemi, umgås på det här sättet i en buss. Vi kommer göra tillsyn tillsammans med polisen under de dagar som det är dags för studentfirande runt om i länet. Lägg inte pengar på det här. Det finns en risk att ni blir lurade och det är inte säkert att ni får tillbaka pengarna om ni vill boka av, fortsätter Joakim Hellgren.

Information om tillsyn och rådgivning - lanstyrelsen.se/gavleborg