Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I samarbete med Polisen har vi skickat ut ett brev till alla som äger en A-traktor (eller ”EPA”) eller är förälder till en ungdom som kör A-traktor. Syftet med brevet är att stötta föräldrar att ta rätt beslut och få ökad kunskap kring A-traktorer. Kunskapen kan vara till nytta i föräldrarnas dialog med sina motorburna ungdomar. Vi vill även ge information om de lagar och regler som är bra att känna till och konsekvenserna om de inte följs. Målet med denna informationsinsats är förstås att vi ska få en säkrare trafikmiljö för våra barn och ungdomar samt andra trafikanter. Vi som arbetar och kommer i kontakt med ungdomar har ungas bästa som mål gemensamt med föräldrarna. Tyvärr har det redan varit en del incidenter och dödsolyckor där ungdomar omkommit. Tillsammans ser vi till att det inte händer igen!

Det här är brevet i sin helhet:

Till dig som äger och kör en A-traktor eller ”EPA”

Mopeder och A-traktorer är jättebra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt i vårt stora län. De kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga. En A-traktor innebär också ett stort ansvar och rätt hanterad är den en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort. Man får en kunskap om trafiken och en rutin som andra ungdomar inte får.

Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn. Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer många samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar. Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud.

Med denna information vill vi stötta er att ta rätt beslut och säga rätt saker till era barn. Vi vill också lära er lite om det tekniska kring en A-traktor för att öka er föräldrars kompetens i er dialog med barnen. Men vi vill även ge er information om de lagar och regler som är bra att känna till och konsekvenserna om de inte följs. Syftet med denna information är förstås att vi ska få en säkrare trafikmiljö för våra barn och ungdomar.

Vad är en A-traktor?
En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Fordonet skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Det är enkelt att ”trimma” en A-traktor
Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. A-traktorer har blivit enklare att manipulera så att de kan gå lika fort som en vanlig bil. Detta kan skapa mycket farliga situationer eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil. Dessutom har en A-traktor inte samma krav på trafiksäkerhetsutrustning som en personbil.

Brottslighet som kan påverka ett körkort eller ett körkortstillstånd
Transportstyrelsen kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren. Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd. Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid. Det innebär att de bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ha ett körkort eller ett körkortstillstånd. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

Exempel på brott som kan påverka bedömningen är:

 • Rattfylleri
 • Narkotikabrott eget bruk
 • Smitning från trafikolycka
 • Upprepade trafikförseelser
 • Olovlig körning
 • Tillåtande av olovlig körning (Förälder)
 • Fortkörning
 • Körning mot rött ljus
 • Inte tagit hänsyn till stopplikt
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför

Här är några vanliga exempel på trafikbrott/förseelser kopplat till A-traktorer som, förutom böter, kan ge en spärrtid på upp till 6 månader:

 • Olovlig körning: kört en A-traktor fortare än 30 km/h
 • Vårdslöshet i trafik - t.ex. sladdat runt i en rondell
 • Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse - t.ex. åker runt, runt och spelar hög musik i bostadsbebyggelse
 • Förargelseväckande beteende - t.ex. spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse
 • Ofredande - t.ex. spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse.

Blir man rapporterad för dessa brott/förseelser hamnar man i belastningsregistret. 

Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt!
Har ditt barn en moped eller A-traktor som sitt intresse måste du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget. Hur ser däcken ut, finns det spolarvätska, har rutorna bra sikt, är bromsarna bra, är bilen besiktad och säker? Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog hemma kring vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Ju mer påläst och kunnig du som förälder är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller, titta gärna på följande webbplatser:

Transportstyrelsen.se
Polisen.se
Trafikverket.se

Med vänlig hälsning
Lokalpolisområde Hälsingland och Bollnäs kommun