Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Restauranger, pizzerior och caféer med sittande servering inom Bollnäs kommun planeras nu att få ett ekonomiskt stöd från kommunen. Anledningen är att Covid -19 orsakat en särskilt svår situation för restaurangbranschen på grund av pandemin, ny lagstiftning och rekommendationer som begränsar verksamheten.

- Många delar av näringslivet i kommunen har farit illa under pandemin och restaurangbranschen är extra utsatt. Detta är ett sätt för kommunen att stötta våra restauranger i en svår tid, säger kommunledningen, bestående av Marie Centerwall (S), Benny Engberg (BP), Åsa Äng Eriksson (M) och Britt-Marie Rosenqvist (MP) i ett gemensamt uttalande.

De restauranger som kan bli aktuella är de som under 2020 bedrev restaurangverksamhet med sittande servering, samt de som i år varit registrerade i kommunens förteckning över företag med livsmedelstillstånd som bedriver restaurangverksamhet, med samma villkor för serveringen.

Cirka 90 företag under 2020 är aktuella och lika många i år. Summorna uppgår till 5000 kronor per år. Sammanlagt handlar det om 910 000 kronor under perioden som kan ges i stöd, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att införa en särskild covid-reserv. Beslut i frågan väntas senare i vår.

- Restaurangbranschen är viktig för hela kommunens utveckling. Vi vill visa vårt stöd för dessa trängda verksamheter, säger kommunledningen.