Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Sommarblommor

För att visa uppskattning för kommunens anställda i samband med arbetet under pandemin och för att stimulera det lokala näringslivet i Bollnäs, har kommunstyrelsen beslutat att dela ut fem köpmannacheckar à 100 kronor som en sommargåva till medarbetarna.

Checkarna, som alltså är värda 500 kronor sammanlagt för varje medarbetare, kan användas hos näringsidkare inom Bollnäs kommun. Två av de fem checkarna kan bara användas hos restauranger, pizzerior och caféer som erbjuder sittande matplatser. Tanken är att dessa två checkar ska fungera som ett extra stöd till restaurangbranschen, som varit särskilt utsatt under pandemin.

Checkarna kommer tryckas upp speciellt för just denna händelse och gäller under en begränsad period. Cirka 2500 kommunanställda beräknas ha rätt till att kunna få checkar. Kostnaden uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor för kommunen och hela den summan, utöver mindre administrationskostnader, kommer i slutänden att tillfalla näringsidkarna om checkarna används. Beslut om budgeten fattas av kommunfullmäktige senare under våren.

Checkarna planeras att skickas till kommunens medarbetare senast i början av juni. De medarbetare som är aktuella för att få checkarna som avses är anställda enligt allmänna bestämmelser, samt BA-anställda inom Bollnäs kommun som arbetat minst 40 procent som månadsavlönad, alternativt minst 250 timmar, under perioden jan-maj 2021. Personer med viss lagstadgad ledighet, till exempel föräldraledighet, inkluderas under förutsättning att tjänsten är minst 40 procent.