Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Som vi berättat tidigare genomför vi en omfattande renovering av Storgatan i Arbrå. Vi byter ut bärlagret och beläggningen samt bygger en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan. Arbrås första rondell byggs i korsningen Stationsesplanaden-Storgatan! Vi byter även ut gatubelysningen. I samband med renoveringen byter HelsingeVatten ut alla stammar för vatten och avlopp. Det omfattande arbetet har pågått sedan våren 2019 och har delats upp i tre etapper för att minska störningarna i arbetet så långt det är möjligt.

Storgatan i Arbrå

Första veckan i maj påbörjar vi arbetena. Helsinge Vatten kommer att gräva från ICA till Centralgatan. För Bollnäs kommun återstår arbeten från Ängslunda/Ordensgatan till Smedgatan. Eftersom årets arbeten utmed Storgatan är utmed den mest centrala delen av Arbrå kommer det stöka till det i trafiken mer än tidigare.

– Vi hoppas på fortsatt förståelse från arbråborna även under det här året. Vi kommer att vara i vägen extra mycket nu eftersom det är den centrala etappen som ska göras. Det kommer att bli riktigt bra när det är klart, och vi hoppas att många gläds åt de stora investeringar som Bollnäs kommun har gjort i Arbrå under de senaste åren, säger gatuchef Tony Persson.

Arbetet utmed Storgatan pågår fram till vintern.

Läs tidigare artiklar om arbetet på Storgatan i Arbrå