Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Så fort vädret tillåter kommer vi att rusta upp Apoteksgatan och på ett bättre sätt knyta ihop gång-och cykelstråket mellan Sveriges bästa resecentrum till Långgatan. Samtidigt passar HelsingeVatten AB på att byta ut vatten- och avloppsledningar i marken eftersom de är gamla.

Vi samplanerar våra arbeten med HelsingeVatten AB så att det inte blir onödigt många störningar i trafiken och för boende när vi utför vägarbeten.

– Bollnäs kommun delger sina planerade vägarbeten till oss och vi gör en bedömning om ledningarna utmed de aktuella vägsträckorna behöver bytas eller inte. Vi har tack vare det även flyttat fram våra planerade arbeten utmed Odengatan ett år för att inte störa trafiken till kulturhuset där vaccinationerna pågår. Vatten- och avloppsledningarna utmed Apoteksgatan är från 1960-talet och behöver bytas ut för att vi ska kunna säkerställa att våra kunder får ett kvalitativt dricksvatten i många år framöver, säger Ylva Jedebäck Lindberg, VD på HelsingeVatten AB.

Apoteksgatan

HelsingeVatten AB inleder arbetet på Apoteksgatan i slutet av april och därefter kommer vi på Bollnäs kommun att utföra våra planerade arbeten utmed samma gata. Ett gång- och cykelstråk byggs utmed hela Apoteksgatan och kommer att knytas samman med gång- och cykelvägen på Långgatan. I och med det enkelriktas Apoteksgatan och breddas något för att det även fortsättningsvis möjliggör för parkeringsplatser på norra sidan mot kulturkvarteret.

Åtgärderna är en del i stadsmiljöavtalet och syftar till att främja hållbara stadsmiljöer.

Arbetet på Apoteksgatan beräknas bli klart i höst.

Kort om stadsmiljöavtalet
Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet