Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Ett beslut togs tidigare i veckan om stängning av Nyhemsgårdens förskola till och med torsdag 22 april. På grund av att merparten av personalen, som då väntade på provsvar, har testats positiv, viss personal sitter i karantän, har konstaterad smitta eller tillhör en riskgrupp, har ett nytt beslut fattats som innebär att förskolan kommer att vara fortsatt stängd till och med onsdag 28 april.

Då förskolan nu är fortsatt stängd erbjuds endast omsorg till

  • barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, eller
  • barn i behov av särskilt stöd.

Information om stängningen har gått ut till vårdnadshavare via e-post och Unikum.