Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Företagare som ska starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis en restaurang, café, livsmedelsbutik eller livsmedelstillverkning ska anmäla detta så att anläggningen registreras innan verksamheten startar.

När får jag sätta igång min verksamhet?
En verksamhet som ska registreras får påbörjas två veckor efter det att en fullständig anmälan kommit in till samhällsbyggnadskontoret. Om samhällsbyggnadskontoret registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten starta när registreringen är utförd.

Om verksamheten startar för tidigt riskerar livsmedelsföretagaren att få betala en sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften kan vara från 2 500 kr upp till 75 000 kr.

Kom ihåg att skicka en ny anmälan om du byter bolagsform
Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer. Detta räknas som att verksamheten byter ägare.

Anmäl din livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst